„BUSINESS START(UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în regiunea Sud-Muntenia”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Solicitant: SC Faxmedia Consulting SRL | Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Număr identificare contract: POCU/82/3.7/105585

FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri derulat in cadrul proiectului „ BUSINESS START(UP) – Mecanism de finantare a liberei initiative in regiunea Sud- Muntenia” – cod proiect 105585 – cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Prin intermediul proiectului BUSINESS START(UP) – Mecanism de finantare a liberei initiative in regiunea Sud- Muntenia vor fi selectate pentru finanțare un număr de 56 de planuri de afaceri.

Valoarea subventiei este de maxim 34.000 euro/ plan de afaceri. (acordați în lei, la cursul oficial InforEuro aferent lunii august 2016, respectiv subventie pentru infiintarea unei afaceri in suma de maxim 151.500 lei).

Ulterior selectării planurilor de afaceri, aplicanții selectați vor participa la activități de consiliere antreprenorială, consultanță și mentorat în vederea dezvoltării afacerii.

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Documentele necesare înscrierii, împreună cu alte informații relevante, se regăsesc mai jos:

METODOLOGIE DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI

Anexa 1 Formular de inscriere si inregistrare Plan de afaceri_Generat automat

Anexa 2 Structura Planul de afaceri

Anexa 3 Declaratie impartialitate si confidentialitate

Anexa 4 Grila analiza eligibilitate

Anexa 5 Fisa de evaluare PA

Anexa 6 Proces verbal evaluare

Anexa 7 Calendarul activitatilor

Anexa 8 Formular contestatie

Anexa 9 Raport privind rezultatele procesului de evaluare

Anexa 10 Formular de informare Rezultate finale evaluare planuri de afaceri

FORMULARE Grup TINTA

SCHEMA DE MINIMIS_România Start Up Plus

Arhiva poate fi descărcată și de AICI