„BUSINESS START(UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în regiunea Sud-Muntenia”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Solicitant: SC Faxmedia Consulting SRL | Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Număr identificare contract: POCU/82/3.7/105585

4-b-5.jpg

Camera de Comerț și Industrie Prahova este partener al Faxmedia Consulting SRL în proiectul “BUSINESS START (UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în Regiunea Sud-Muntenia”, conferința de lansare a acestuia având loc in data de 26 ianuarie 2016, la sediul CCI Prahova, în prezența președintelui Aurelian Gogulescu și a managerului de proiect, George Adrian Dițu. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

“Este un program pe care l-am așteptat cu toții cu foarte mare nerăbdare și sperăm că va fi de mare succes, mai ales în perioada aceasta în care se pune un foarte mare accent pe crearea de noi locuri de muncă”, a precizat președintele CCI Prahova, Aurelian Gogulescu.

Business-start-up.jpg

Despre Camera de Comerț și Industrie Prahova

Creată de membrii săi pentru a sprijini, promova și reprezenta interesele întregii comunități de afaceri prahovene în raporturile cu autoritățile din țară și organismele specializate din străinatate, Camera de Comerț și Industrie Prahova este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, autofinanțabilă, având drept scop dezvoltarea economiei prahovene și promovarea acesteia pe plan intern și extern.

Principale atribuții ale Camerei de Comerț și Industrie Prahova:

  1. Îndeplinește funcția de lobby și reprezentare, acționând ca un liant între comunitatea de afaceri și autoritățile publice locale, naționale și internționale, fiind purtătorul de cuvânt și de imagine al agenților economici, ale căror interese le apără;
  2. Îndeplinește funcția de sprijinire a comunității de afaceri, prin furnizarea de informații și acordarea de consultanță;
  3. Îndeplinește funcția de promovare a reprezentanților comunității de afaceri;
  4. Îndeplinește funcția de instruire a membrilor comunității de afaceri, prin organizarea de acțiuni de formare și perfecționare profesională.