„BUSINESS START(UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în regiunea Sud-Muntenia”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Solicitant: SC Faxmedia Consulting SRL | Partener: Camera de Comerț și Industrie Prahova

Număr identificare contract: POCU/82/3.7/105585

Business-start-up-2.jpg

În cadrul proiectului „BUSINESS START(UP) – Mecanism de finanțare a liberei inițiative în regiunea Sud-Muntenia”, 460 de persoane vor participa la programe de formare în domeniul antreprenorial cu o durata de 50 de ore (4 ore/zi lucrătoare), condițiile minimale de încadrare și selectare fiind următoarele:

  • Domiciliul sau reședința legală în județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova sau Teleorman;
  • Vârsta peste 18 ani;
  • Minim studii gimnaziale – 8 clase;

Nu pot participa la activitatea de formare tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la alte activități de formare profesională.

Participanții la programul de formare “Competențe antreprenoriale” ce doresc înființarea unei afaceri non-agricole în mediul urban vor primi sprijin pentru elaborarea unor planuri de afaceri iar dintre acestea 56 vor fi selectate pentru finanțare și implementare.

Valoarea subventiei este de 34.000 euro/plan de afaceri.

Ulterior selectării planurilor de afaceri, aplicanții selectați vor participa la activități de consiliere antreprenorială, consultanță și mentorat în vederea dezvoltării afacerii. Aplicanții selectați nu pot deține calitatea de asociat majoritar în structura altor societăți comerciale.

Scopul propunerii de proiect il constituie, pe lângă finanțarea a 56 de noi intreprinderi și asigurarea sustenabilității în piață a acestora, și crearea a 112 locuri de muncă.