Despre proiect

Scopul proiectului este de a încuraja competitivitatea si stimularea pietei in sensul asigurarii unei cresterii a gradului de ocupare a fortei de munca, in regiunea Sud-Muntenia, prin antreprenoriat si infiintarea de noi intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana. Acest obiectiv se coreleaza cu obiectivul Programului POCU, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor; Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana prin incurajarea antreprenoriatului si crearea de noi locuri de munca. Obiectivul proiectului se incadreaza si in obiectivele Solicitantului si ale Partenerului, avand in vedere politica de coeziune a Camerei de Comert si Industrie privind asigurarea unor parghii de dezvoltare socio-economica din perspectiva antreprenoriala, planificarea strategica si elaborarea unor strategii de dezvoltare durabila si sustenabila a mediului de afaceri, cat si capacitatea Solicitantului de a furniza servicii de formare profesionala la cele mai inalte standarde de calitate, de a asigura servicii de consiliere/ consultanta/ mentorat, prin intermediul Centrului de informare si consiliere, de a implementa proiecte pentru sustinerea mediului antreprenorial. Scopul propunerii de proiect il constituie dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, abilitatilor si deprinderilor antreprenoriale si manageriale a persoanelor din mediul rural si urban din regiunea Sud-Muntenia prin informare si constientizare, furnizarea de programe de formare antreprenoriala, stagii de practia si transfer de expertiza in domeniul antreprenoriatului, implementarea unui Mecanism de finantare BUSINESS START(UP), monitorizarea functionarii si dezvoltarii intreprinderilor non agricole infiintate prin dezvoltarea unei platforme Business START(UP) APPLICATION, avand ca rezultat finantarea a 56 intreprinderi, asigurarea sustenabilitatii in piata a acestora si crearea a 112 locuri de munca.

Ultima modificare: luni, 26 martie 2018, 14:15